Careers

CAREERS


Interested in a career at Aqua Robur Technologies?

We’re always looking for talented individuals. Below, current opportunities for employment are listed. If you can’t find anything that suits your profile, don’t hesitate to get in touch with us and send your open application. With your permission we’ll save it to be able to contact you when opportunities arise in the future.

Contact details

Niklas Wicén, CEO

+46 70 97 246 69

career@aquarobur.com

CURRENT VACANCIES:


Thesis opportunities

We are constantly looking for suitable persons to join our team as thesis students. The overall goal is to accelerate the development process of the Aqua Power Solution. In return we offer a great working environment where your job makes a real impact on company’s technology and market outlook.

.

Thesis projects currently available within the following specializations:

Electric Power Engineering, Product Development, Civil Engineering, Applied Mechanics & Embedded Electronic System Engineering.

.

Sounds interesting? Contact us for more information!

Software developer

 

Coming up soon!

 

The position is based at the Aqua Robur HQ in Gothenburg and will be filled up as soon as we find the right candidate. The company offers great working conditions and a very interesting IoT product value chain. Applications can be sent to career@aquarobur.com. Questions regarding the position can be posted to Aqua Robur’s board member Erik Bladh at erik@techtrailinvest.se.

Styrelseledamot

Aqua Robur Technologies AB utvecklar produkter och tjänster som mäter och samlar data med syfte att hitta läckor samt bristande vattenkvalitet i publika vattennätet. Idag försvinner så mycket som 20-25 % av producerat dricksvatten i våra dricksvattennät. Läckagen är beroende på faktorer som mekaniska skador och ett alltmer åldrande rörsystem. Bolaget är beläget i Göteborg och fokuserar idag på en global marknad. Bolaget grundades för ca 5 år sedan som ett start-up inom Chalmers Ventures. Ägarnas målsättning de närmsta åren är att växa globalt med innovativa lösningar.

Vi söker nu en extern styrelsemedlem som kan stödja företagets utveckling i samsyn med ägarnas målsättningar och vilja.

 

Ägarnas vilja samt bolagets mål och utveckling ställer följande krav på den externa styrelsemedlemmen:

– Ska ha erfarenhet från rollen som extern styrelsemedlem, gärna från flera bolag.

– Bör ha erfarenhet från eller minst ha förståelse för, ägarledda innovativa bolags speciella miljö och förutsättningar.

– Ska ha tidigare styrelseerfarenhet från bolag i startup-fasen med omsättningsmål i spannet 50 – 100 Mkr.

– Ska ha erfarenhet av att leda bolag i tillväxt med strategiskt fokus på internationell go-to-market.

– Bör ha erfarenhet från verksamhet inom vatten och avlopp.

– Det är meriterande med erfarenhet från företag med digitaliserade tjänster.

– Ska kunna verka som styrelsemedlem i minst 4 år.

– Ska ha erfarenhet av att ha byggt en professionell styrelse med tydlighet och struktur och samtidigt kundorienterad, innovativ och snabbfotad.

– Ska ha tid och tillgänglighet att i styrelsen medverka till bolagets utveckling och ägarnas måluppfyllelse.

– Bör helst bo eller vara verksam i Västsverige.

 

Om ovan nämnda känns som om det beskriver din person så kontakta företagets VD Niklas Wicén, 070-97 246 69, niklas.wicen@aquarobur.com för mer information. Din ansökan kan skickas på mail career@aquarobur.com. Vill behöver ha ditt intresse senast den 30:e november.